6 min read

De VN gemeenschappelijke agenda (1)

"We bevinden ons op een kantelpunt in de geschiedenis. De COVID-19 pandemie heeft ons wakker geschud en een klimaatcrisis bedreigt ons.[...] Onze gemeenschappelijke agenda is er een van actie..."

We bevinden ons op een kantelpunt in de geschiedenis. De COVID-19 pandemie heeft ons wakker geschud en een klimaatcrisis bedreigt ons. De wereld ondergaat momenteel de grootste gemeenschappelijke uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog. […] Onze Gemeenschappelijke Agenda is een agenda van actie, bedoeld om multilaterale overeenkomsten te versnellen en te versterken - in het bijzonder Agenda 2030 - en een merkbaar verschil te maken in het leven van de mensheid [1].

De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties (VN) António Guterres heeft in september 2021 het rapport “Onze Gemeenschappelijke Agenda” gelanceerd1. De voormalige Zweedse Minister-President Stefan Löfvén leidt de VN stuurgroep die voorstellen gaan doen over hoe deze agenda moet worden geïmplementeerd. Het is duidelijk dat dit rapport een direct vervolg is op de aankondiging van “The Great Reset” 2 in juni 2020 door Guterres en Klaus Schwab van het Wereld Economisch Forum (WEF).

Nu is de historische tijdsbeweging aangebroken, niet alleen om het echte virus te bestrijden, maar ook om het systeem vorm te geven voor het post-coronatijdperk.
- Klaus Schwab3

Wat ons te wachten staat is de totale digitalisering van de wereld. Deze agenda gaat hand in hand met het mantra "Build Back Better" dat zich als een lopend vuurtje onder wereldleiders heeft verspreid4.

Onze Gemeenschappelijke Agenda bevat een aantal aanbevelingen over hoe de VN hervormd kan worden om de problemen waar de wereld vandaag voor staat aan te pakken. Guterres begint het rapport met een beschrijving van de ernst van de situatie:

We staan op een keerpunt in de geschiedenis. In onze grootste gezamenlijke test sinds de Tweede Wereldoorlog staat de mensheid voor een grimmige en dringende keuze: een ineenstorting of een doorbraak. Het coronavirus (COVID-19) gooit onze wereld overhoop, bedreigt onze gezondheid, vernietigt economieën en bestaansmiddelen en verergert armoede en ongelijkheid.5

Op hetzelfde moment dat Onze Gemeenschappelijke Agenda werd uitgebracht, organiseerde de VN ook The Food Systems Summit6 en een High Level Dialogue on Energy7. Dit zijn twee gebieden die nu een primaire zorg zijn geworden in verband met het Oekraïne-conflict en de grote afhankelijkheid van de Europese Unie van Russische en Oekraïense grondstoffen zoals gas en graan. Tijdens zijn toespraak tot het VN-agentschap ECOSOC op 22 maart 2022 zei Guterres:

Door de oorlog in Oekraïne rijzen de prijzen van voedsel, brandstof en kunstmest nu de pan uit en onze agentschappen van de Verenigde Naties waarschuwen voor honger op ongekende schaal. De wereldwijde voedselprijsindex van de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie) staat op het hoogste niveau ooit. En volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) is het aantal mensen op de rand van hongersnood in de afgelopen drie jaar met 17 miljoen gestegen.8

Dit gaat gepaard met andere crises en problemen zoals klimaatverandering, waterschaarste, armoede, geweld en discriminatie. Het beeld dat wordt geschetst is een crisis van Bijbelse proporties. Als er niets wordt gedaan, staan ons in de toekomst nog grotere crises te wachten. Het rapport wijst ook op "problemen" zoals het niet bereiken van consensus over feiten, kennis en wetenschap.

Maar volgens Guterres is er een oplossing: als we samenwerken als een "menselijke familie" om "onze" gemeenschappelijke doelen te bereiken, kunnen “we” deze uitdagingen overwinnen. In dit streven staat de VN als toonaangevende internationale organisatie natuurlijk centraal. Wat nodig is, volgens Guterres, is "multilateralisme met tanden".

Deze uitdagingen kunnen alleen worden aangepakt door een even onderling verbonden antwoord, via een multilateralisme dat nieuw leven is ingeblazen en de Verenigde Naties in het centrum van onze inspanningen.9

Dit verwijst specifiek naar hoe Agenda 2030 en de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen de gemeenschappelijke problemen zullen oplossen. Dit zal grotendeels gebeuren door de toepassing van digitale technologie en het toezichtregime van de Vierde Industriële Revolutie10.

Daarom stelt Guterres een top volgend jaar voor, de "Top voor de Toekomst", met als doel een nieuwe wereldwijde consensus te creëren over hoe onze toekomst eruit moet zien en wat we kunnen doen om die veilig te stellen.

Daartoe is een adviescommissie aangesteld om "concrete voorstellen te doen voor effectievere multilaterale regelingen voor een aantal belangrijke mondiale vraagstukken". Deze voorstellen zullen op de top van 2023 worden gepresenteerd.

De adviescommissie, het High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism (HLAB), is benoemd op 18 maart 2022 en wordt voorgezeten door de voormalige Zweedse premier Stefan Löfven en de voormalige president van Liberia - en Nobelprijswinnaar voor de Vrede - Ellen Johnson Sirleaf (gedurende 2020-2021 was ze lid van het Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response van de WHO). 11

In het HLAB zitten daarnaast vertegenwoordigers met banden met het World Economic Forum, de Club van Madrid, de Rockefeller Foundation, de Council on Foreign Relations, de Trilaterale Commissie en de financiële elite-organisatie Group of 30 (opgericht in 1978 met subsidie van de Rockefeller Foundation) 12.

Speciale vermelding verdient Tharman Shanmugaratnam uit het technocratische modelland Singapore, die voorzitter is van Group of 30, bestuurslid van het World Economic Forum en lid van het G20 High-Level Independent Panel on Financing the Global Commons for Pandemic Preparedness and Respons. Tharman was ook voorzitter van de G20 Eminent Persons Group on Global Financial Governance, die voorstelde hoe de rol van de G20 in de mondiale financiële architectuur zou moeten worden veranderd om een nieuwe internationale orde te creëren.

De rol van de G20 in de mondiale financiële architectuur moet opnieuw worden ingesteld. Het moet zich richten op het ontwikkelen van politieke consensus over belangrijke strategische kwesties en de reactie op crises13.

De samenstelling van dit HLAB geeft een idee van de richting en de agenda. Maar Onze Gemeenschappelijke Agenda schetst ook een duidelijk beeld van de richting waarin “we” moeten gaan. Als onderdeel van het rapport is een actieplan met 12 punten uitgebracht. Het actieplan bevat voorstellen waarover al meer dan tien jaar wordt gediscussieerd.

Dit omvat een Global Digital Compact, een Universal Digital ID, een opgewaardeerde digitale VN 2.0 en nauwere samenwerking tussen de VN en het G20-systeem, ruimtetechnologie om de uitstoot van koolstofdioxide te monitoren, een ombudsman die voor toekomstige generaties zal spreken en de oprichting van een "noodplatform" als een effectievere manier om met wereldwijde crises zoals COVID-19 en klimaatverandering om te gaan.

De hele agenda doet grotendeels denken aan de technocratische ideeën van de World Future Society uit de jaren '70 en de creatie van een "Wereldbrein" om de processen van de Aarde af te handelen, bepleit door futurist Oliver Reiser in zijn boek Cosmic Humanism and World Unity14.

Met wat voor soort "wereldorde" houden we ons hier bezig? Een duidelijk onderscheid is tussen een losjes georganiseerde of "open" samenleving en een hechte of "gesloten" samenleving van een totalitaire vorm van sociale orde. Op dit moment hebben we een losse wereldorde, zoals belichaamd in de huidige Organisatie van de Verenigde Naties. Degenen onder ons die geloven in de noodzaak van een wereldfederatie zullen willen dat we de krachten en instanties stimuleren die werken in de richting van politieke en economische integratie, waardoor de losse orde enigszins wordt aangescherpt tot een planetaire federatie van bevriende mensen. (Oliver Reiser)

In de volgende posts zal ik deze voorstellen en hun nauwe verband met het World Economic Forum, het G20 proces en de implementatie van de Vierde Industriële Revolutie en de VN Agenda 2030 bespreken.

N.B. Dit artikel is een licht bewerkte Nederlandse vertaling van het artikel 0. Introduction: "Our Common Agenda" – Multilateralism With Teeth. Het artikel is vertaald en gratis beschikbaar gesteld met toestemming van de oorspronkelijke auteur.

0. Introduction: "Our Common Agenda" – Multilateralism With Teeth
In September 2021, the UN Secretary-General António Guterres released the report Our Common Agenda.[1] The former Swedish Prime Minister Stefan Löfvén leads the UN panel that will provide proposals on how this agenda should be implemented. It is clear that the report comes as a direct response to the declaration about The Great Reset made in June 2020 b…

 1. https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/ (archief versie, automatische Nederlandse vertaling) introduceert het rapport “Our Common Agenda”.
  Het is als PDF beschikbaar in het Engels: https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Report_English.pdf (archief versie).

 2. De letterlijke vertaling van de term “The Great Reset” in het Nederlands is “Het Grote Herstel”. De Engelstalige term is echter dermate bekend dat ik deze gebruik in plaats van de Nederlandse versie. Volgens sommigen zijn aanhangers van “samenzweringstheorieën” met de term aan de haal gegaan (archief versie, automatische Nederlandse vertaling). U kunt lezen wat de bedenkers er zelf over zeggen in het boek “The Great Reset” van Klaus Schwab, in de video van de bookpresentatie of op de website van het WEF (archief versie, automatische Nederlandse vertaling).

 3. YouTube, The Great Reset Launch | Highlights (archief versie)

 4. Zie voor een korte compilatie bijvoorbeeld https://www.bitchute.com/video/B4wdo0j5QMMg/, een artikel in Elsevier Weekblad (archief versie) of een uitleg van Minister-President Mark Rutte wat hij bedoelt met “Build Back Better” (archief versie).

 5. Verenigde Naties (2021), Our Common Agenda report, pagina 3.

 6. Verenigde Naties (2021), http://www.un.org/en/food-systems-summit (archief versie, automatische Nederlandse vertaling).

 7. Verenigde Naties (2021), https://www.un.org/en/conferences/energy2021 (archief versie, automatische Nederlandse vertaling).

 8. Verenigde Naties (2022), http://www.un.org/press/en/2022/sgsm21196.doc.htm (archief versie, automatische Nederlandse vertaling).

 9. Xinhua (2021), UN chief launches Our Common Agenda featuring enhanced multilateralism (archief versie, automatische Nederlandse vertaling), article in Xinhua, 11 September 2021.

 10. ITU (2021), Digital cooperation is key to Our Common Agenda (archief versie, automatische Nederlandse vertaling).

 11. Verenigde Naties (2022), Note to Correspondents: Secretary-General’s High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism Comprises 12 Eminent Current or Former Global Leaders, Officials, Experts (archief versie, automatische Nederlandse vertaling).

 12. HLAB (2002), https://highleveladvisoryboard.org/membership/ (archief versie, automatische Nederlandse vertaling).

 13. Global Financial Governance,  The G20 and the IFIs: Making the System Work as a System (archief versie, automatische Nederlandse vertaling).

 14. Oliver Reiser (1975), Cosmic Humanism and World Unity, World Institute creative findings, Gordon and Breach