2 min read

De VN gemeenschappelijke agenda (2)

Ik zie geen andere manier dan dat 200 landen een deel van hun beslissingsbevoegdheid moeten afstaan aan een planetaire institutionele administratie, [..] de VN.

In Onze Gezamenlijke Agenda schetst secretaris-generaal van de VN António Guterres een beeld van een wereld die voor de keuze staat tussen ineenstorting en doorbraak. Als we de verkeerde keuze maken, zullen we getroffen worden door een muterend virus dat ons herhaaldelijk achtervolgt. Gezondheidssystemen zullen de druk niet aankunnen en de vaccins zullen ongelijk verdeeld worden. De planeet zal opwarmen, met smeltende poolkappen, overstromingen, droogtes, cyclonen, het uitsterven van diersoorten en verspilling van mensenlevens tot gevolg. De armoede zal toenemen, protesten zullen de kop worden ingedrukt, mensenrechten zullen worden veronachtzaamd terwijl de ontwikkeling van nieuwe vormen van oorlogsvoering alle vredesinitiatieven zal verhinderen.

Maar als we kiezen voor het model van de VN en het World Economic Forum, dan wordt ons het Paradijs beloofd. Een groenere, veiligere en betere wereld met een snelle crisisrespons, inclusief een gezondheidssysteem waar vaccins voor iedereen beschikbaar zijn, waar fossiele brandstoffen geleidelijk worden uitgebannen en de gemiddelde temperatuur wereldwijd onder controle wordt gehouden, en waar iedereen het recht krijgt op een digitale verbinding om toegang te krijgen tot levenslang kwaliteitsonderwijs.

De redenering is vergelijkbaar met wat Klaus Schwab zei tijdens de afkondiging van The Great Reset:

We hebben de keuze om passief te blijven, wat zou leiden tot een versterking van veel van de trends die we vandaag zien. Polarisatie, nationalisme, racisme en uiteindelijk toenemende sociale onrust en conflicten. Maar we hebben nog een andere keuze: we kunnen een nieuw sociaal contract opbouwen, met name door de volgende generatie te integreren, we kunnen ons gedrag veranderen om weer in harmonie met de natuur te zijn en we kunnen ervoor zorgen dat de technologieën van de Vierde Industriële Revolutie optimaal worden gebruikt om ons een beter leven te geven.

Het enige wat we hoeven te doen om het beloofde Utopia te bereiken, is de macht en onze levens over te dragen aan de VN en haar partner WEF en ons te laten integreren onder het toeziend oog van de Digitale God. Zoals de gekoesterde milieugoeroe en frequente WEF-deelnemer Johan Rockström van het Potsdam Institute of Climate Impact zei in een interview in 2015:

Ik zie geen andere manier dan dat 200 landen een deel van hun beslissingsmacht moeten afstaan aan een planetaire institutionele administratie. We moeten werken met de instellingen die we hebben, en er is maar één instelling die wereldwijd is, de VN1.

N.B. Dit artikel is een licht bewerkte Nederlandse vertaling van het eerste deel van het artikel 1. "Leave No One Behind" – A New Social Contract. Het artikel is vertaald en gratis beschikbaar gesteld met toestemming van de oorspronkelijke auteur.

1. "Leave No One Behind" – A New Social Contract
In Our Common Agenda, UN Secretary-General Antonio Guterres paints a picture of a world facing a choice between collapse and breakthrough. If we make the wrong choice, we will be hit by a mutating virus repeatedly haunting us. Health systems will not be able to handle the pressure and the vaccines will be distributed unequally. The planet will heat up, …

  1. Bolling, Anders (2015), ”Johan Rockström är miljörörelsens egen Piketty”, article in Dagens Nyheter, 4 Sep 2015, www.dn.se/nyheter/sverige/johan-rockstrom-ar-miljororelsens-egen-piketty